Vizitor të nderuar. Fullimisht ju falenderoj për vizitën tuaj që po i bëni faqes sime Përdoruesi:Koka11 dhe kontributet tuaj në diskutimet dhe vërejtjet në përsosjen e më tutjeshme. Shihni artikujt dhe kategorit në të cilat kam redaktuar dhe krijuar. Në qoft se keni ndonje vërejtje, lirisht më vëni në kujtesë...Për pos ndonjë udhëzimi ose ndreqje teknike, ju lutem të mos e ndryshoni këtë faqe pa pëlqimn tonë. Përdoruesi:Koka11--Koka11 (diskutimet) 24 maj 2013 09:59 (UTC)