Emrat e huaj në gjuhën shqipe shkruhen në dy trajta, në trajtën sipas origjinës së emrit dhe trajtën që rrjedhë nga rregulla e gjuhës shqipe për shkrimin e gjuhës shqipe.

Trajta e parë shkruhet zakonisht në thonjëza apo në kllapa dhe merren si emra të institucioneve, firmave. Kjo trajtë përdoret më shumë në lëmi të posaçme. Edhe kjo trajtë lakohet sipas rregullave të lakimit të emrave të institucioneve.

Trajta e dytë është shkrimi i emrit të përveçëm të shqiptuar i cili lakohet sikurse emrat e përveçëm .

Shqiptimi i emrave të huaj të përveçëm fetarë, në shumicën e rasteve është i bërë nga fetë përkatëse.

Emra fetar të koduar
Shqip[1] Latinisht Arabisht Greqisht Anglisht Frëngjisht Gjermanisht Sllavisht Persisht
Ademi
Adami
- - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - -

Mbiemra gjerman
Shkrimi në gjermanisht Leximi[2] I ngjanë Kuptimi (de)
Müller
Mueller, Möller
Myller-i
Mueller, Mëller
Mullixhia, Mulliqi Mulliri [1]
Schmidt
Schmitz, Schmitt, Schmid
Shmid-i
Shmitc, Shmit, Shmit
Farkaxhia, Farkaxhiu, Kovaçi Farkatari [2]
Schneider Shnajder-i Arrnaxhia Rrobaqepësi [3]
Fischer Fisher-i Peshkaxhia, Peshkatari Peshkatari [4]
Meyer
Meier, Maier, Mayer
Majer-i
Meier, Maier, Majer
Bajraktari Maja, Kulmi [5]
Weber Veber-i Balluku, Balsha, Batusha Kokë ngrituri [6]
Schulz
Schulze, Scholz
Shulc-i
Shulcë, Sholcë
Bajraktari Kapiteni [7]
Wagner Vagner-i Karraxhia Karrocieri [8]
Becker Beker Furraxhia Furrtari, Pjekësi [9]
Hoffmann (Hofmann) Hofman-i Spahiu, Spahia Katunari [10]
Schäfer
Schaefer
Shefer-i
Shaefer
Sharri,Çobanxhiu Çobani i dhive [11]
Koch Koh-u -/- Gjelbërsi [12]
Bauer Bauer-i Çyli Fshatari, bujku [13]
Schröder
Schroeder
Shrëder-i
Shroeder
Pejtonxhia, Pajtonxhia [14]
Klein Klajn - / - I vogli [15]
Richter Rihter-i - / - Gjyqtari [16]
Wolf Volf-i Uka Ujku [17]
Neumann Nojman-i Muhaxheri, Muhagjeri Njeri i Ri, ardhacak [18]
Schwarz Shvarc-i Kryeziu, Kriziu I ziu [19]
Schmitz (Schmidt) Shmitc-i Farkuesi [20]
Krüger (Krueger) Kryger-i -/- Pjata, enë [21]
Braun Braun-i Kuqi, Kuqrremi I kafti [22]
Zimmermann Cimerman-i Zdrukthëtari, Kulmaxhia Dru-punuesi [23]
Schmitt
Schmidt
Shmit-i
Shmidt
Farkaxhia, Farkaxhiu, Kovaçi Farkëtari [24]
Lange Lange-u Gjata I gjati [25]
Hartmann Hartman-i -/- I forti [26]
Hofmann
Hoffmann
Hofman-i
-/-
Bajraktari, Spahiu, Spahia Katunari [27]
Krause Krauze-u -/- -/- [28]
Werner Verner-i Balluku, Balsha, Batusha Ball ngrituri [29]
Meier Majer-i Bajraktari Maja, Kulmi [30]
Schmid
Schmidt
Shmid-i
-/- Farkatari [31]
Schulze
Schulz
Shulc-i Bajraktari Kapedani [32]
Lehmann Lenan-i Fajdexhiu, Fajdexhia, Huaxhia Borgji [33]
Köhler (Koehler) Këler-i Qymrxhia Qymyri [34]
Maier
Meyer
Majer-i
Mejer
Bajraktari Maja, Kulmi [35]
Herrmann Herman-i bajraktari Kapedani i ushtrisë [36]
König (Koenig) Kënig-u Cara Mbreti [37]
Mayer
Meyer
Majer-i
Mejer
[38]
Walter Valter-i Ustahi, Ustahu Kryepuntori [39]
Peters Peters-i Pjetërshoni, Përteshoni Pjetri, Petriti [40]
Möller Myller-i -/- Bojaxhiu [41]
Huber Huber-i -/- Vetëqeverisës i arave familiare [42]
Kaiser Kajzer-i Cara Perandori [43]
Fuchs Fuks-i Binaku Dhepënaku [44]
Scholz (Schulz) Shulz-i -/- Kapedati [45]
Weiß Vajs-i Bardhoshi, Bërdoniqi, Bardoniqi, Bardoniku, Bërdoniku I Bardhi [46]
Lang Lang-u Gjata I Gjati [47]
Jung Jung-u Sabiu I Riu [48]
Hahn Han-i Pula, Knusi Gjeli [49]
Keller Keller-i -/- Bodrumi [50]
vazhdon ... >

  1. Emrat zgjidhen sipas përkatësisë fetare të individit
  2. Leximi sipas gjuhës së njehsuar gjermane. Ka shumë dialekte.