Enciklopeditë e huaja për Shqiptarët

Vini Re! Jeni duke lexuar pjesë në punim e sipër. Por mendojmë se ja vlenë të lexohen nga të interesuarit. Për bashkpunim shiko Wikibooks:Kuvendi
Enciklopeditë e huaja për Shqiptarët
nga
Hipi Zhdripi
redaktor
Hipi Zhdripi

2006
Përmbajtia

Hyrje
THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM
ENCYCLOPAEDIA BRITANICCA
DER GROSSE BROCK HAUS
Meyers Konversations-Lexikon, 1885-1892Enciklopedit e huaja për Shqiptarët
Material i gjetur në fletat e internetit në vitin 2006:
THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM : Universiteti Ndërkombëtar Islamik Malajzi dokumenti :arnautlluk.htm
ENCYCLOPAEDIA BRITANICCA Projek i hapur; Meyers Konversations-Lexikon, 1885-1892 Projek i hapur