Diskutim:Kushtetuta e përkohshme e Kosovës

kjo ka qenë kornizë kushtetuese e jo KUSHTETUTË!!!

kushtetuta e Republikes se Kosoves redakto

Kushtetuten e Kosoves e gjeni ne : http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf

Return to "Kushtetuta e përkohshme e Kosovës" page.