- Hipi Zhdripi i Gjeografisë/së Afrikës/1 - përderi sa nuk ka shkencëtarë në projektin tonë, paraqitet populli me të dhënat që ai i ka mbeldhur.

Return to "Afrika veç e veç" page.