BOTA
nga
Posedonjësit e saj
redaktor
Hipi Zhdripi
2011
Hajnin e kom profesion, përvetsimin e gjësendi nuk e kom zakon, nuk mund të ha pa zë, të gjithë përreth më dëgjojnë