Është përdorur vetëm një burim. Kujdes në besushmërin rreth xhamiave në komunen e Sharrit.

 • Xhamia “Ahmed Aga” ­ Mlikë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Shajne [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Gërmovë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Leshan [në k. e Therandës] [4]
 • xhamia në Goden [në k. e Vitisë][3]
 • ~1500 Në Shkup (Üsküp ) Hasan Pasa Hamami (~1500). [5]
 • ~1500 në Manastir Isak Camii
 • ~1500 në Manastir Ajdar Kadi camii
 • xhamia “Sinan Katibi” shek. XVInë k. Prizren. [6]
 • xhamia “Maksut Pasha” shek.XVI/XVII në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Suzi Prizreni” në Prizren.[6]
 • xhamia në Therandë 1520 [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia “Mehmet Kuklibeg” ­ Bresanë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia “Haxhi Kasami”në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Miresh (I) [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Maralisë [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Ngucatit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia “Iljaz Kuka” në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Kukli beu” (Saraçhana) në k. Prizren. [6]
 • Xhamia e Vermicës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Firajës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Gremës së Eprme [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia "Mustafa Pasha" në Prizren, rrënohet më 1954.[10]
 • xhamia në Zgatar [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia “Mehmed pasha” në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Muderis Ali efendi” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Mushtisht 1584 [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia "Arasta (Evreson beu)" në Prizren, rrënohet më 1962.[10]
 • xhamia “Gazi Sinan Pasha”- Kaçanik [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • Xhamia e parë e ndërtuar në komunën e Rahovecit i përket shekullit XVI dhe kjo është xhamia e Brestovcit, e ndërtuar në vitin 1600.[12]
 • xhamia “Ahmed beu” shek. XVII në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Haxhi Ramadani” shek.XVII në k. Prizren. [6]
 • Xhamia në Krivenik (1966)[në k. H.E.]. [13]
 • Xhamia e Çarshisë e Rahovecit (1606).[12]
 • xhamia në Leshtan [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Plavë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Restelicë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia “Sinan Pasha” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Kukajan [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Pogragjë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia “Mehalej Kebir” ­ Rapcë e _ [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Pidiq [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia “Sejdi beu” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Blaç [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Zlipotok [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Krushevë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Kërstec [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Nishor [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia “Ibrahim Pasha” - Preshevë [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia e Berishës- Nikadin [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Bellobrad [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Kosavë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Buqe [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Hodonoc [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Rapqë të Ulët [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Vranishtë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Kapre [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • ~ shk. XVIII : Xhamia "Mehmed beg zade" në Prizren, viti i rrënimit të saj është i panjohur.[10]
 • ~ shk. XVIII : Xhamia "Emin Pasha-Kala" në Prizren, rrënohet në mes viteve 1963-1965.[10]
 • sup. ~ shk. XVIII : Xhamia "Budak Hoxha" (Troshan mahalla) në Prizren, rrënohet më 1912.[10]
 • ~ shk. XVIII : Xhamia "Mahmud pashë Rrotulla" në Prizren, viti i rrënimit të kësaj xhamie nuk dihet.[10]
 • xhamia në Topanicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Komogllavës -I- [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Lybevishtë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Glloboqicë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Pllanjik [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Pllanjik [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia e Drenovcit [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Bllacë [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Orqush [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia “Atik” [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Raincë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia “Mehmet Terziu” në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Nebi Ahmet aga” në Brod të Ultë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Kashtanjevës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Banjës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Grejkoc [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Sharr [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Rrencë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Brezne [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Radesh e Epërme [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Rashnicës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia e vjetër në Miratocë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Dikancë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia e Kadirëve [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Zaplluxhe [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Vraniq [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Vojnocit [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Bellanicës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Brrut të Madh [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Baçkë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Xërxe [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Krstec të Vogël [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia në Zatriq [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Sllakoc [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Cërnicë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Budakovë [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia në Krushë të Madhe [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Lubishtë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Smirë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Zajqec [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia “Terxhuman Iskenderi” shek.XIX në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Jeni Mahalla” shek.XIX në k. Prizren. [6]
 • Xhamia e Mirashit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Kotlinë [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Doganaj [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Qafëshqipe (ish-Glloboçicë) [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në çukarkë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Samadraxhë [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Studençan [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Peçan6 [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Kuk [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Semetisht [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia në Fortësë [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia e vjetër në Geraj [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia në Xërxë [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Desivojcë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Zhujë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Tërnavë [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia në Pastasel [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Bushtran [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Caravjakë 1820 [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia e Sahatit (Sokolve)[në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • Xhamia e Shtimës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Talinocit të Jerlive [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Kasumit [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Vriqec [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia “Çohaxhi Mahmudi” në k. Prizren. [6]
 • xhamai “Emin Pasha” në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Mahmud Pasha” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Llashticë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Rogaçicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Prelezit të Jerlive [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Krilevë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Pleshinës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Bresalc [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Apterushës [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia e vjetër në Rahovicë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Verbicën e Zhegocit [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Muçibabë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia në Ratkovc [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Skifteraj [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Zaskokut [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Sopi [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Boshnjakut -Ferizaj [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia “Xhedid” - Preshevë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Karaçevë e Ultë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Koretin [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Pjetërshticës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Karaçevën e Epërme [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Hogosht [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Meshinë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Sedovinë të Qerkezve [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Talinovcit të Madh [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Kabash [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Svircë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Tuxhec [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Pozhoran [në k. e Vitisë]. [3]
 • xhamia në Strezocë 1890 [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia “Mulla Veseli”- Ferizaj[k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Malishevën e Ultë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Zym [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Zhegër [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Caralevës (1908)[k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Grajçec [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Kosharës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Miresh (II) [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Shipashnicën e Epërme [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia në Seqishtë (1988) [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia “Dere Mahallë” [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Astrazubit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Uglar [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Stançiq [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Jezercit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Zhunicë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Tërstenik [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Poliçkë 1908 [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Bukurocë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Llovcë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Spahiajve- Greme [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Pagarushës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Rrënohet xhamia "Budak Hoxha" (Troshan mahalla) në Prizren, e ndërtuar, supozohet në ~ shk. XVIII .[10]
 • Xhamia e Bitisë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Celinë [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • Xhamia e Shkozës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Sojevës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Hoqën e Vogël [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia “Xhedit” [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Budrikë të Epërme [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Sllatinë të Epërme [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Dunav [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Beguncë [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia në Padenicë [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia në Kranide [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Balajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Ilincë 1928 [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Sllubicë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Remnik [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Cërnillës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Reçakut [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Kravasarisë [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Burnikut [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Përlepnicë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Mollopolcit [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Retinë të Epërme [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia e Madhe [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Bukovik [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Muçiverc [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Dajkoc [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Petrovës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Pustenik 1935-36(2005)[në k. H.E.]. [13]
 • Xhamia e Nerodimës së Ultë [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Velekincë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Vërban [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Busavatë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Kopernicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Gjinoc [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Gaçkës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Zllatarit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Bicaj [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia ”Beqir agina” në Radesh të Ultë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Davidovcit [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Retinë Poshtme [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • Xhamia në Rezhancë [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia “Mesxhidi” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Ramjan [në k. e Vitisë][3]
 • Rrënohet xhamia "Mustafa Pasha" në Prizren, e ndërtuar më 1563.[10]
 • xhamia në Ivajë [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Nikaj [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Capar [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Kaçanik të vjetër [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • Rrënohet xhamia "Arasta (Evreson beu)" në Prizren, e ndërtuar më 1594.[10]

1963-1965 Në Prizren rrënohet xhamia "Emin Pasha-Kala". Supuzohet se është ndërtuar në shek. ~ XVIII.[10]

 • Xhamia në Han të Elezit (1982) [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia në Livoçin e Ultë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Shoshajë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Leranit [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Doberdelan [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Neperbisht [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Sallagrazhdë [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Korbuliq [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Muzeqinës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Golemidoll [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia e Bubavecit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Reçan [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Mogillë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Mijak [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Livoçin e Epërm [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Makresh [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Arban në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Ballancë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Buzesë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Drobesh [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Mirosalës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Radivojcë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Sedovinë të Jerlive [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia “Ebu Bekr r.a.” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Zhiti [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Kamenicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Mamushë në k. Prizren. [6]
 • Xhamia e Nekudimit [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Rahovicës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Lirishtë (ish-Dubravë) 1983[në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia e re në Geraj [k. e Preshevës]. [14]
 • Xhamia e Komogllavës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia “Omeri r.a.” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Skifteraj II [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Prelezit të Jerlive [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia “Osmani r.a.” në k. Prizren. [6]
 • Xhamia në Zaqisht [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Brrut të Vogël [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Gjurkovcit [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Lagjen e Re [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia në Pousko në k. Prizren. [6]
 • Xhamia në Nagavc [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Stagovë [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • Xhamia e Dubravës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia “Arbëria” [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia “Medine” në Viti [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Doganajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Dardanisë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Tërrnit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Petrit 2002 [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Shipashnicën e Poshtme [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Bob [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • Xhamia e Re në Rahovec.[12]
 • xhamia “Haxhi Musa” në Brod të Epërm [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia në Malësinë e Vogël [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • Xhamia në Gur Kuq [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Malishevës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Gurbardhit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Dremjakut [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Rakajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e çarshisë [në k. H.E.]. [13]
 • Xhamia e Godancit të Ultë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e re e Shtimës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Bibajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Meliq [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia në Kodër Trim [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Duraj [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • Xhamia e Lumishtës (ish Lubishtë)
 • xhamia në Dardani në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Daruselam” në Arbanë në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Dobrusht në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Duhel [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia e re në Mushtisht [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Sllatinë të Ultë [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Pojatës- Softajt [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e “El-Faruk”- Ferizaj [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia e Dëshmorëve [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në st. hekurudhor [k. e Preshevës]. [14]

2009 xhamia e muzeqines (ne.k.e shtimes)

 • xhamia e re në Kamenicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Debelldeh [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Devajë [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Prelezit të Muhaxherve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Sazlisë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Karametajve Greme [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Zborcit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia e re “Selishte” në Rahovicë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Sharr [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Slivovës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e “H.M” [k. e Ferizajt]. [9]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 H.Zh. dishka nuk asht n'rregull, jashtë njohurive të mia mbi islamin në trojet shqiptare
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Sharrit. Nr.200, Fq.58 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Vitisë. Nr.204/205, Fq.47 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Therandës. Nr.201, Fq.50 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 5. wowturkey.com
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Prizrenit. Nr.199, Fq.51-52 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Gjilanit. Nr.202, Fq.52 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Malishevës. Nr.198, Fq.58 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Ferizajt . Nr.206, Fq.47 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 Revista DITURIA ISLAME Nr.199, Fq.45 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 11. 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Kaçanikut . Nr.213, Fq.52 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 12. 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16 12,17 12,18 12,19 12,20 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Rahovecit. Nr.197, Fq.58 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Hanit të Elezit . Nr.208-209, Fq.59 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 14,17 14,18 14,19 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Preshevës . Nr.216-217, Fq.42 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 15. 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,09 15,10 15,11 15,12 15,13 15,14 15,15 15,16 15,17 15,18 15,19 15,20 15,21 15,22 15,23 15,24 15,25 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Kamenicës. Nr.203, Fq.51 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet