Vitviteja/Qeveria e Rep. Kosovës

Qeveria e Republikës së Kosovës
NË ENCIKLOPEDI
Kuvendi
Kryesi e Kuvendit, Kryetari i Kuvendit, Qeveria, Kryeministri, Kabineti ...

http://www.president-ksgov.net/

1953Redakto

 • 20 shkurt - Fadil Hoxha VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1954Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1955Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1956Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1957Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1958Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1959Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1960Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1961Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1962Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]

1963Redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/63)[1]
 • Ali Shukriju VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1964Redakto

 • Ali Shukriju VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1965Redakto

 • Ali Shukriju VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1966Redakto

 • Ali Shukriju VV·W , vazhdonë të jetë në posti e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1963/67)[1]

1967Redakto

 • maj - Ali Shukriju VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]
 • maj - Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1968Redakto

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1969Redakto

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1970Redakto

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1971Redakto

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1972Redakto

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1973Redakto

 • Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]

1974Redakto

 • maj - Ilija Vakiq VV·W (ser. Илија Вакић ), shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1967/74)[1]
 • maj - Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1975Redakto

 • Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1976Redakto

 • Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1977Redakto

 • Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]

1978Redakto

 • maj - Bogoljub Nedeljkoviq VV·W (ser. Богољуб Недељковић ), shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/78)[1]
 • maj - Bahri Oruçi VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]

1978Redakto

 • Bahri Oruçi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]

1979Redakto

 • Bahri Oruçi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]

1980Redakto

 • maj - Bahri Oruçi VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1978/80)[1]
 • maj - Riza Sapunxhiu VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1980/82)[1]

1981Redakto

 • Riza Sapunxhiu VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1980/82)[1]

1982Redakto

 • maj - Riza Sapunxhiu VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1980/82)[1]
 • maj - Ymer Pula VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/84)[1]

1983Redakto

 • Ymer Pula VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/84)[1]

1984Redakto

 • 5 maj - Ymer Pula VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/84)[1]
 • 5 maj - Lubomir Borkoviq VV·W (ser. Љубомир Борковић), emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1984/86)[1]

1985Redakto

 • Lubomir Borkoviq VV·W (ser. Љубомир Борковић), vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1984/86)[1]

1986Redakto

 • maj - Lubomir Borkoviq VV·W (ser. Љубомир Борковић), shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1984/86)[1]
 • maj - Nazmi Mustafa VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/87)[1]

1987Redakto

 • Nazmi Mustafa VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/87)[1]
 • Kaqusha Jashari VV·W , emërohet në postin e Kryeministres së Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1987/89)[1]

1988Redakto

 • Kaqusha Jashari VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministres së Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1987/89)[1]

1989Redakto

 • Kaqusha Jashari VV·W , shkarkohet nga posti i Kryeministres së Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1987/89)[1]
 • Nikolla Shkerli VV·W , emërohet dhe shkarkohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/89)[1]
 • Daut Jashanica VV·W , emërohet dhe shkarkohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/89)[1]
 • 4 dhjetor - Jusuf Zejnulahu VV·W , emërohet në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]

1989Redakto

 • Jusuf Zejnulahu VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]

1990Redakto

 • 5 qershor - Jusuf Zejnulahu VV·W , puçohet nga posti i Kryeministrit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]
 • Fillon konflikti në mes kuvendeve, të Serbis në Beograd dhe të Kosovës prapa dyerëve të ndërteses së Kuvendit në Prishtinë. [2]

1991Redakto

DëftimetRedakto

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 EN.Wikipedia, art. Socialist Autonomous Province of Kosovo, sek. Heads of institutions, und.sek. Priministers, me datë shikimi: 3 maj 2011, burim i ngjajshëm gjendet dhe në SK. Wikipedia. Ekziston dhe një amzë e jashtme në internet që përmbanë listën sipas funksioneve. Këto shënime nuk janë krahasuar me të. Mund të jetë i njëjti burim.
 2. H.Zh. )