Presidenca e Republikës së Kosovës
NË ENCIKLOPEDI
Presidenca e Republikës së Kosovës
Kryesi, Kryetar, Kryetari i Kosovës, Kryetari i Republikës, Presidenca,...

http://www.president-ksgov.net/

1944 redakto

 • 1 janar - Mehmed Hoxha VV·W , emërohet në postin e Udhëheqësit të Komitetit Çlirimtar Popullor për Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës. [1]

1945 redakto

 • Vije deri tek ngritja e sistemit pas Luftës së Dytë Botërore.[1]
 • 11 qershor - Fadil Hoxha VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1946 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdon të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1947 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1948 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1949 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1950 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1951 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1952 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1953 redakto

 • 20 shkurt - Fadil Hoxha VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]
 • 20 shkurt - Ismet Shaqiri VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/53)[1]
 • 12 dhjetor - Ismet Shaqiri VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1953/53)[1]
 • 12 dhjetor - Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]

1954 redakto

 • Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]

1955 redakto

 • Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]

1956 redakto

 • 5 maj - Xhorxhije Pajkoviq VV·W (Đorđije Pajković), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1953/56)[1]
 • 5 maj - Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1956 redakto

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1957 redakto

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1958 redakto

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1959 redakto

 • Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1956/60)[1]

1960 redakto

 • 4 prill - Pavle Joviqeviq VV·W (Pavle Jovićević), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës.(1956/60)[1]
 • 4 prill - Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]

1961 redakto

 • Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]

1962 redakto

 • Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]

1963 redakto

 • 18 korrik - Dushan Mugosha VV·W (Dušan Mugoša), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1960/63)[1]
 • 18 korrik - Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1964 redakto

 • Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1965 redakto

 • Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1966 redakto

 • Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]

1967 redakto

 • 24 qershor - Stanoje Akshiq VV·W (Stanoje Akšić), shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1963/67)[1]
 • 11 korrik - Fadil Hoxha VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1968 redakto

 • Fadil Hoxha VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]

1969 redakto

 • 7 maj - Fadil Hoxha VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (a.1945/53 b.1967/69)[1]
 • 7 maj - Ilaz Kurteshi VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1970 redakto

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1971 redakto

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1972 redakto

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1973 redakto

 • Ilaz Kurteshi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1969/74)[1]

1974 redakto

 • mars - vije deri tek ndryshime në strukturen e sistemit. Nga Kryetari i Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, si përfaqësuesi më i lartë, vije deri të krijimi i Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome dhe zgjedhja e postit të Kryetarit të kësaj kryesie. Ish-përfaqsuesi i lartë vazhdon mandatin e tij në nivel të njëjtë brenda Kosovës.[1]
 • mars - Xhavit Nimani VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1975 redakto

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1976 redakto

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1977 redakto

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1978 redakto

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1979 redakto

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1980 redakto

 • Xhavit Nimani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81) [1]

1981 redakto

 • - Xhavit Nimani VV·W shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1974/81)[1]
 • gusht - Ali Shukriu VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1981/82) [1]

1982 redakto

 • - Ali Shukriu VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1981/82)[1]
 • maj - Kolë Shiroka VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/83) [1]

1983 redakto

 • maj - Kolë Shiroka VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1982/83)[1]
 • maj - Nebih Gashi VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1983/85) [1]

[Titulli i lidhjes]====1984====

 • Nebih Gashi VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1983/85) [1]

[2]====1985====

 • maj - Nebih Gashi VV·W , shkarkohet nga posti i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1983/85)[1]
 • maj - Branislav Skembareviq VV·W (Branislav Skembarević), emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1985/86) [1]

1986 redakto

 • maj - Branislav Skembareviq VV·W (Branislav Skembarević), shkarkohet nga postin i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1985/86)[1]
 • maj - Bajram Selani VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]

1987 redakto

 • Bajram Selani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]

1988 redakto

 • Bajram Selani VV·W , vazhdonë të jetë në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]

1989 redakto

 • maj - Bajram Selani VV·W , shkarkohet nga postin i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1986/89)[1]
 • 5 prill - Remzi Kolgeci VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1988/89)[1]

1989 redakto

 • 5 prill - Remzi Kolgeci VV·W , shkarkohet nga postin i Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1988/89)[1]
 • 27 qershor - Hysen Kajdomçaj VV·W , emërohet në postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]

1990 redakto

 • 11 prill - Hysen Kajdomçaj VV·W , shkarkohet nga postin e Kryetarit të Kryesisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. (1989/90)[1]
 • 10 shtator vije deri tek konflikti ligjor[3] i dominimit të sistemeve.
 • 10 shtator - bije sistemi i ngritur pas luftës së dytë botërore, fillon lufta në mes okupimit dhe ngritjes së sistemit Republikan.

2000 redakto

 • Ngritet sistemi i ri pas luftës në Kosovë, një lloj protektoriati i një sistemi në formim të një Republike.

2008 redakto

 • 17 shkurt - Ngritet sistemi Republikan.
 • 17 shkurt - Me shpalljen e Republikës së Kosovës, automatikisht[4] , postin e presidencës e merr (konvertohet funksioni) presidenca e IPVQ së Kosovës.[5];
 • 17 shkurt automatikisht ish-presidenti i IPVQ-së, Fatmir Sejdiu VV·W , i emëruar[6] së pari më 10 shkurt 2006 dhe së dyti më 9 janar 2008 për të dytën herë me një mandat 5-së vjeçar si President i IPVQ së Kosovës, konvertohet në President të Republikës së Kosovës.[7];
 • 17 shkurt - automatikisht, Vjosa Osmani VV·W , e emëruar, më 1 gushti të vitit 2006, në funksionin të këshilltarës për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare për Presidentin e IPVQ-së së Kosovës konvertohet në këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare për Presidentin e Republikës së Kosovës;
 • 17 shkurt - automatikisht, i emëruar më parë në funksion të këshilltarit për ekonomi të Presidentit të Kosovës konvertohet, Isa Mustafa VV·W ;
 • 17 shkurt - automatikisht, Naim Jerliu VV·W , i emëruar nga janari i vitit 2007, në funksion të këshilltarit politik të Presidentit të IPVQ-së së Kosovës konvertohet në funksion të këshilltarit politik të Presidentit të Republikës;
 • 17 shkurt - automatikisht, Shqipe Mjekiqi VV·W , e emëruar, nga 23 janari i vitit 2008, në funksinon të këshilltarës për Integrim Evropian pranë Presidentit të IVQ së Kosovës, konvertohet në funksion të Këshilltarës për Integrime Evropiane të Presidentit të Kosovës;
 • 19 mars - Korab R. Sejdiu VV·W , emërohet në funksionin e këshilltarit ligjor të Presidentit të Republikës;

2009 redakto

 • Fatmir Sejdiu VV·W [8], vazhdonë të jetë President i Republikës (2008-2013).[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare (nga 2006).[9]
 • Isa Mustafa VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Makroekonomi.[9]
 • Naim Jerliu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Politik (nga 2007).[9]
 • Shqipe Mjekiqi VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Integrime Evropiane (nga 2008).[9]
 • Korab R. Sejdiu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Ligje (nga 2008).[9]
 • 27 gusht - Vjosa Osmani VV·W emërohet edhe shefe e stafit të Presidentit të Republikës;[9]
 • nëntor - Berim Ramosaj VV·W , emrohet në funksionin e këshilltarit për ekonomi pranë Presidentit të Republikës.[9]

2010 redakto

 • Fatmir Sejdiu VV·W , vazhdon të jetë President i Republikës (2008-2013). [9]
 • 27 shtator Fatmir Sejdiu VV·W , shkarkohet nga posti i Presidetit, detyrat e Presidentit i merr përsipër Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi VV·W [10].
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Shefe e Stafit Presidencial (nga 2009)[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare (nga 2006).[9]
 • Isa Mustafa VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Makroekonomi.[9]
 • Naim Jerliu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Politik (nga 2007).[9]
 • Shqipe Mjekiqi VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Integrime Evropiane (nga 2008).[9]
 • Korab R. Sejdiu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Ligje (nga 2008).[9]

2011 redakto

 • Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi VV·W , vazhdonë të kryej detyrat e Presidentit të Republikës deri më 22 shkurt 2011.
 • 22 shkurt - Bexhet Pacolli VV·W [11] emërohet[12] me mandat 5-së vjeçar President i Republikës së Kosovës.
 • 31 mars - Bexhet Pacolli VV·W , shkarkohet nga mandati 2011/16 i të qenit President i Republikës së Kosovës. Detyrat e Presidetit i merr përsipër Kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi VV·W .
 • 7 prill - Atifete Jahjaga VV·W [13], emërohet me mandat 1,5 vjeçar, Presidente e Republikës së Kosovës.[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Shefe e Stafit Presidencial (nga 2009)[9]
 • Vjosa Osmani VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare (nga 2006).[9]
 • Isa Mustafa VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Makroekonomi.[9]
 • Naim Jerliu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Politik (nga 2007).[9]
 • Shqipe Mjekiqi VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltare për Integrime Evropiane (nga 2008).[9]
 • Korab R. Sejdiu VV·W , vazhdonë të jetë Këshilltar për Ligje (nga 2008).[9]

Dëftimet redakto

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 EN.Wikipedia, art. Socialist Autonomous Province of Kosovo, sek. Heads of institutions, und.sek. Presidents, me datë shikimi: 3 maj 2011, burim i ngjajshëm gjendet dhe në SK. Wikipedia. Ekziston dhe një amzë e jashtme në internet që përmbanë listën sipas funksioneve. Këto shënime nuk janë krahasuar me të. Mund të jetë i njëjti burim.
 2. Vendosni Tekst poshtëshënim këtu
 3. H.Zh.) Konflikt kushtetutash, i argumentuar para ligjit me "shkrim". Në pyetje është Kushtetuta e vendasve apo Statuti i imponuar nga sistemi i ngritur në Beograd. Për shkaçe të ndryshme të politikës ditore ka mjegullime edhe sot, politika e Beogradit e mjegullon asgjësimin apo mohimin e ekzistimit të Kosovës si një vend me ndonjë status, Prishtina e mjegullon shpalljen e Kushtetutës së Kaçanikut.
 4. Për shkaqe politike dhe ndikimit direkt të tyre është vështirë të flitet përbrenda botëkuptimeve se nga cila datë fillon ekzistimi i Presidencës, por një gjë dihet se sipas ligjit, më 17 shkurt 2008, fillon funksioni i Presidentit.
 5. H.Zh) Ekzistimi i UNMIK-ut dhe pranimi nga ana e IPVQ-së ekzistencën si të tilla. Ky argument fillon që nga shpallja e Republikës së Kosovës më 2 korrik 1990 gjegjësisht me datën e pranimit të nënshtrimit të Republikës urdhëresave të UNMIK-ut.
 6. Sepse ngjarjet pasuese e dëshmojnë që nuk ka qenë i zgjedhur por i emëruar sipas një marrveshje të brendshme të quajtur "Marveshja Xhentelmen"
 7. H.Zh.) Ekzistimi i Republikës së Kosovës dhe mos mohimi i saj nga ana e UNMIK-ut, si dhe njohja e saj nga më shumë shtete antare të OKB-së, është argument i ekzistimt ligjorë. Ky argument merret parasysh nga këtu e më poshtë.
 8. H.Zh.) Nga radhët e partisë "Lidhja Demokratike e Kosovës"
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 Amza e Presidences së Republikës së Kosovës]
 10. H.Zh.) Nga radhët e partisë "Partija Demokratike e Kosovës"
 11. H.Zh.) Nga radhët e partisë "Aleanca Kosova e Re"
 12. Sepse ngjarjet pasuese e dëshmojnë që nuk ka qenë i zgjedhur por i emëruar sipas një marrveshje të brendshme të quajtur "Marveshja SMS"
 13. H.Zh.) Mbipartiake