Momçillo Trajkoviq
NË ENCIKLOPEDI
Momčilo Trajković
 • 5 nëntor - Në Çagllavicë, Serbi, më 5 nëntor 1950, lind Momçillo Trajkoviq.[1]
 • Fillon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Boton publikacionin “Pse Kosova nuk mund të bëhet republikë” (“Zašto Kosovo ne može biti republika”[2] ) në vitin 1984,[1]
 • Vazhdon si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Boton publikacionin “Problemet e punëtorëve në diasporë dhe mundësia e kthimit të tyre në Kosovë” 1987 (“Problemi radnika u inostranstvu i mogućnost njihovog povratka na Kosovo” 1985[2]}[1]
 • Pushon funksionin si bashkëpunëtor profesional dhe këshilltar i sekretarit krahinor për punë të KSA Kosovës, 1978-1986;[1]
 • Merr postin Sekretar ekzekutiv i komitetit komunal të Lidhjes Komuniste të Prishtinës, 1986-1990;[1]
 • Vazhdon në postin Sekretar ekzekutiv i komitetit komunal të Lidhjes Komuniste të Prishtinës, 1986-1990;
 • Fillon të punojë si shërbëtorë për Millosheviqin deri më 1992.[1]
 • Bashkëthemelues i SPS-së.
 • Boton publikacionin “Problemet e punëtorëve në diasporë dhe mundësia e kthimit të tyre në Kosovë” 1987 (“Problemi radnika u inostranstvu i mogućnost njihovog povratka na Kosovo” 1985[2]}[1]
 • Boton “Kosovo i institucionalizovani nacionalizam” 1987[2]
 • Vazhdon si shërbëtor i Millosheviqit nga 1987-ta deri më 1992-ta.[1]
 • Vazhdon në postin Sekretar ekzekutiv i komitetit komunal të Lidhjes Komuniste të Prishtinës, 1986-1990;[1]
 • Angazhohet si Anëtar i Komitetit Qëndror (CK) të Lidhjes së Komunistëve (SK) të Serbisë, 1988-1990;[1]
 • Vazhdon si shërbëtor i Millosheviqit nga 1987-ta deri më 1992-ta.[1]
 • Vazhdon në postin Sekretar ekzekutiv i komitetit komunal të Lidhjes Komuniste të Prishtinës, 1986-1990; [1]
 • Vazhdon si Anëtar i Komitetit Qëndror (CK) të Lidhjes së Komunistëve (SK) të Serbisë, 1988-1990;[1]
 • Vazhdon si shërbëtor i Millosheviqit nga 1987-ta deri më 1992-ta.[1]
 • Lirohet nga posti Sekretar ekzekutiv i komitetit komunal të Lidhjes Komuniste të Prishtinës, 1986-1990;[1]
 • Lirohet nga Antarsia në Komitetin Qëndror (CK) të Lidhjes së Komunistëve (SK) të Serbisë, 1988-1990;[1]
 • I jepet posti i Nënkryetarit të Qeverisë së Serbisë, 1990-1991;[1]
 • I jepet posti Anëtarë i kryesisë së Komitetit Olimpik Jugosllav (JOK), 1990-1992.[1]
 • Vazhdon ngushtë në shërbim të Millosheviqit nga 1987-ta deri më 1992-ta.[1]
 • Vazhdon në postin Anëtarë i kryesisë së Komitetit Olimpik Jugosllav (JOK), 1990-1992.[1]
 • Lirohet nga posti Nënkryetarit të Qeverisë së Serbisë, 1990-1991;[1]
 • Zgjidhet deputet në Kuvendin e Serbisë për mandatin, 1991-1993;[1]
 • Lirohet nga shërbimet të filluar më 1987-ta për Millosheviqin.[1]
 • Lirohet nga posti Anëtarë i kryesisë së Komitetit Olimpik Jugosllav (JOK), 1990-1992.[1]
 • Vazhdon si deputet në Kuvendin e Serbisë për mandatin, 1991-1993;[1]
 • Shkroi fejtonin politik, “Kosova shkëlqimi dhe mgrysja e politikës serbe” 1992 {“Kosovo sjaj i sumrak srpske politike” 1992[2]};[1]
 • Lirohet nga funksioni deputet në Kuvendin e Serbisë për mandatin, 1991-1993;[1]
 • Merr postin Kryetar i Lëvizjes Serbe të Rezistencës – lëvizjes demokratike që nga themelimi në vitin 1997 dhe drejtor i përgjithshëm i kompanisë bujqësore RATAR (Lavërtari) në Laplasellë.[1]
 • Fillon bashkëpunimin e afërt me Zoran Gjingjiqin 2000-2003;[1]
 • Merr postin Anëtar i Kryesisë së Opozitës Demokratike të Serbisë –DOS [1]
 • Së bashku me Peshkopin Artemije është autor i alternativës demokratike ndaj politikës së Millosheviqit në Kosovë dhe Serbi;[1]
 • Vazhdon bashkëpuniminin e afërt me Zoran Gjingjiqin 2000-2003;[1]
 • Zgjidhet deputet në Kuvendin e Serbisë për mandatin, 2001-2003;[1]
 • Merr postin Kryetar i Komitetit Federativ për Kosovë dhe Metohi në Qeverinë e Republikës Federative të Jugosllavisë gjatë vitit 2001;[1]
 • Vazhdon bashkëpuniminin e afërt me Zoran Gjingjiqin 2000-2003;[1]
 • Vazhdon postin deputet në Kuvendin e Serbisë për mandatin, 2001-2003;[1]
 • Mbyll bashkëpuniminin e afërt me Zoran Gjingjiqin 2000-2003;[1]
 • Lirohet nga posti deputet në Kuvendin e Serbisë për mandatin, 2001-2003;[1]
 • Merr postin nënkryetar i Lidhjes së Shahistëve të Serbisë nga viti 2005.[1]
 • Merr postin anëtarë i Këshillit Shtetëror të Serbisë për Kosovë dhe Metohi, 2005-2007;[1]
 • Vazhdon postin anëtarë i Këshillit Shtetëror të Serbisë për Kosovë dhe Metohi, 2005-2007;[1]
 • Liron postin anëtarë i Këshillit Shtetëror të Serbisë për Kosovë dhe Metohi, 2005-2007;[1]
 • Shkruanë librin “Kosova mision i (pa)mundur” (“Kosovo (ne)moguća misija”[2]). [1]
 • 28 prill: Gjatë krijimit të Vitvitejasë Momçillo Trajkoviq, haset dallime mes versionit shqip dhe serbishtë në faqen e publikuar nga ana e "Media Centres Çakllavicë" në internet.[3]

Burimi i të dhënave

redakto
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 MCG Momçillo Trajkoviq
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 MCG : Momčilo Trajković
 3. H.Zh. Në versionin shqip nuk figuron titulli i botimit “Kosovo i institucionalizovani nacionalizam” 1987