Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Krisma e kijametit.

2. Ç'ka është krisma?

3. Dhe ç’të mësoi ty se ç’është krisma?

4. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.

5. Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.

6. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,

7. Ai është në një jetë të këndshme.

8. Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,

9. Vendi i tij do të jetë në Havije.

10. E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)?

11. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.