Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit.

2. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit?

3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!

4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.