Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. A nuk ta hapëm ne gjoksin tënd?

2. Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,

3. E cila shtypte shpinën tënde.

4. Dhe Ne, ta ngritëm lartë famën tënde?

5. E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.

6. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.

7. E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).

8. Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!