Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. A nuk e ke parë se ç’bëri Zoti yt me poseduesi e elefantit?

2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?

3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!

4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!

5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!