Suretu El Fatiha, Ajeti 4 ose Kur'an 1:4 redakto

Origjinal: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
Shqip: Sunduesit të ditës së Gjykimit!
Komentim:
Lidhje: