Suretu El Fatiha, Ajeti 3 ose Kur'an 1:3 redakto

Origjinal: اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Shqip: Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Komentim:
Lidhje: