Suretu El Fatiha, Ajeti 2 ose Kur'an 1:2 redakto

Origjinal: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Shqip: Falënderimi i takon All-llahut , Zotit të botërave !
Komentim:
Lidhje: