Suretu El Bekare, Ajeti 242 ose Kur'an 2:242 redakto

Origjinal: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
Shqip: Kështu, që t’i kuptoni, All-llahu ua shpjegon argumentet e veta.
Komentim:
Lidhje: