Goldenwiki.png

Perfekt është një artikull i përkryer, që do të thotë se ky apo një version i mëparshëm i tij është zgjedhur si një nga artikujt më të mirë nga përdoruesit e Wikibooks. Nëse e gjeni një mënyrë që kjo faqe të mund të rifreksohet ose përmirësohet, pa krijuar konflikte me punimet e redaktorëve të mëparshëm, ju lutemi të merrni iniciativën dhe të kontriboni.
Kjo stampë shton një artikull tek lista e artikujve të përkryer.