Libri i fundit
Fjala e urtë e javës
  • Gjaku s'bëhet ujë. (shqip)