Stampa:Fryni era un o i rash un o i rash

Fryni era un-o i rash, un-o i rash
-----------------------------------
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në dorë të njasaj vashë,
More njasaj vashë.
Qilloi butë, more, nuk u vrash,
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në gushë të njasaj vashë,
More njasaj vashë.
Qilloi bardhë, more nuk u vrash,
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në ballë të njasaj vashë,
More njasaj vashë.
Qilloi i lëmut, more, nuk u vrash,
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në faqe të njasaj vashë,
Të njasaj vashë.
Qilloi semit, more nuk u vrash,
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në prehën të njasaj vashë,
More të njasaj vashë.
Qilloi butë, more nuk u vrash,
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në parzmë të njasaj vashë,
More njasaj vashë.
Qilloi butë, more nuk u vrash,
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në flokë të njasaj vashë,
More njasaj vashë.
Qilloi butë, more, nuk u vrash
More nuk u vrash.
Fryni era un-o i rash, un-o i rash,
Rash në buzë të njasaj vashë,
More njasaj vashë.
Qilloi butë more, nuk u vrash,
More nuk u vrash
Zhandëri: Këngë popullore - Dashurie
Teksti : Mbledhësi IAP-a
Orkestrimi : ?
Muzika : ?
Këndon : Ulqin, 1972

BurimiRedakto

  • Libri "KËNGË DASHURIE I", i botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës; Prishtinë 1979
  • Për redaktimin e kësaj faqe si burim është shfrytëzuar : amza në internet "rapsodet"