Dallime mes rishikimeve të "Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/138"

ska përmbledhje të redaktimeve
(New page: {{faqe}})
 
No edit summary
 
 
 
PËR TATIMIN MBI PRONËN E PALUAJTSHME NË KOSOVË
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
Në pajtim me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,
Duke marrë parasysh Rregulloren e ndryshuar nr. 1999/1 të Misionit të Administratës së
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë të datës 25 korrik 1999 mbi Autoritetin
e Administratës së Përkohshme në Kosovë,
Duke marrë parasysh njoftimin zyrtar të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës të datës 24
qershor 2003, me të cilin iu përcillet institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes
legjislacioni i propozuar lidhur me këtë çështje dhe duke theksuar nevojën për një veprim
të duhur legjislativ,
Pas shpalljes së Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/23 të datës 29 shtator 2003 për
Programin eksperimental për caktimin e tatimit mbi pronën e paluajtshme në Kosovë,
Me qëllim të vënies së tatimit mbi pronën e paluajtshme në Kosovë dhe duke përcaktuar
standardet dhe procedurat të cilat duhet t’i respektojnë komunat në administrimin e
tatimit,
Me anë të kësaj shpall si vijon:
 
 
{{faqe}}
10.849

edits