Dallime mes rishikimeve të "Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura/8"

ska përmbledhje të redaktimeve
No edit summary
No edit summary
{{SHKK|Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura/7|Planifikimi dhe vlerësimi|Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura/9}}
 
 
<center>'''Planifikimi në mësimdhënie, mësimnxënie dhe vlerësim'''</center>
 
 
'''Mësimdhënia konsiderohet e suksesshme atëherë kur''':
 
# Mësimdhënësi di t’u ngjallë nxënësve interes për orën e mësimit duke i përfshirë ata në veprimtari të larmishme dhe të vazhdueshme, të organizuara këto në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe.
# Mësimdhënësi di të drejtojë situata të papritura.
'''Planifikimi'''
 
* “Të dështosh në planifikim, do të thotë të planifikosh dështimin”
* Suksesi i punës mbështetet në planifikim të mirë
* Dallimi në mes Planifikimit dhe planit:
 
:a) '''Planifikimi është proces'''
:b) Plani është instrument, gjendje, rezultat i planifikimit. Plani paraqet bazën teorike për punën e ardhme praktike.
'''Të planifikosh do të thotë''':
 
:* të paramendosh
:* të projektosh
 
'''Para se të planifikojmë një gjë, duhet të përgjigjemi në këto pyetje:'''
 
:* Pse duhet të planifikojmë?
:* Çka duhet të planifikojmë?
''Një ndarje:''
 
# Planifikimi i programeve mësimore
# Planifikimi i përmbajtjeve të lëndëve mësimore
''Ndarje tjetër:''
 
# Planifikimi vjetor (global)
# Planifikimi semestral
# Planifikimi ditor
 
'''Kush janë bartësit e këtyre planifikimeve?'''
* Planifikimin e programeve mësimore dhe të përmbajtjeve të lëndëve mësimore e bëjnë institucionet e larta arsimore (shtetërore)
 
'''Procesi i planifikimit i orës mësimore realizohet përmes tri fazave:'''
:a) përgatitja para mësimit – është e barabartë me hartimin e planit ditor
:b) puna dhe veprimtarit brenda 45 minutash
'''Faza I: Planifikimi para mësimit'''
:''Në këtë fazë (të parën) planifikohet :''
 
''Në këtë fazë (të parën) planifikohet :''
:a) struktura e orës së mësimit
:b) hartohen objektivat e orës së mësimit
'''Faza II: Puna gjatë orës së mësimit'''
:a) Në këtë fazë fillon zbatimi i veprimtarive të planifikuara
:b) Përfillet struktura e orës mësimore
'''Faza III: Puna pas orës mësimore'''
 
:* Analiza e realizimit të orës mësimore që do të na shërbej si mbështetje për të planifikuare në të ardhmen
:* Mësimdhënësi në këtë fazë i rishikon veprimtaritë e kryera në klasë dhe gjykon mbi vlerat e këtyre veprimtarive
 
'''Për një planifikim të mirë duhet të përgjigjemi në këto pyetje''':
# Çfarë duhet që të arrihet?
# Cila është përmbajtja që do të transmetohet?
 
<center>=='''KUPTIMI I OBJEKTIVAVE'''</center>==
Qëllimet arsimore janë synimet e përgjithshme afatgjata që duam të arrijmë në të ardhmen, diçka drejt së cilës duhet të ecim për ta arritur. Qëllimet arsimore lidhen me procesin e përgjithshëm të edukimit. Ato përcaktohen për veprimtarinë tërësore të shkollës, për planet dhe programet mësimore.
::'''Çka janë qëllimet ?'''
 
Qëllimet janë aspirata të përgjithshme më afat gjata që synohen të arrihen në të ardhmen ( drejtë së cilës duhet ecur).
 
::''Shembull:'' Të përvetësojë një të menduarit matematik në zgjidhjen e problemeve nga jeta e përditshme
10.849

edits