Dallime mes rishikimeve të "Wikibooks:Books/Enciciolopedia universal- përfaqsimi shqiptar"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
vNo edit summary
=== Ardian Marrashi, Tiranë ===
Ardian MARASHI, Tiranë
PËRFAQËSIMI SHQIPTAR NË “ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS” (2012)
UNIVERSALIS” (2012)
Enciklopedia Universalis është padyshim një ndër referencat më
autoritare në llojin e enciklopedive të përgjithshme. Ajo botohet në gjuhën
Konkretisht, në edicionin e saj të fundit në letër, atë të vitit 2012, për
KDU 001(092)(031) =18
929(4/9)(031) =18
370 Studime 20
hartimin e Encyclopædia Universalis kanë punuar mbi 7.200 autorë, që
dhe me një atlas interaktiv, ku përfshihen rreth 1.300 harta të tipave të
ndryshëm. Në total, Encyclopædia Universalis, sipas të dhënave që ekipi i
redaksisë jep për versionin e fundit të botuar në volum letër,1 përmbledh
përmbledh
34.400 artikuj dhe 30.200 medie, në 30 vëllime. Në versionin elektronik,
këtyre të dhënave u shtohet edhe një fjalor frëngjisht-frëngjisht i tipit të
Fillimisht, le të shohim se ç’rezultate na sjell kërkimi tematik në
edicionin e vitit 2012 të Encyclopædia Universalis.
2 Zëri “Albanie”, në kërkimin e thjeshtë tematik përfaqësohet me 46
2
Zëri “Albanie”, në kërkimin e thjeshtë tematik përfaqësohet me 46
hyrje në enciklopedi, prej të cilave 22 janë me lidhje të drejtpërdrejtë, të paraqitura
vetëm për Shqipërinë, pra me kuptimësi ose përfaqësim maksimal.
Këtu bëjnë pjesë edhe 8 medie, përkatësisht foto dhe harta, që ilustrojnë
zërin kryesor “Albanie”, kurse pjesa tjetër e zërave, 16 syresh, janë artikuj
1. Në faqen zyrtare të internetit (www.universalis.fr), por edhe në shtyp, ekipi i redaksisë njofton se
 
1
Në faqen zyrtare të internetit (www.universalis.fr), por edhe në shtyp, ekipi i redaksisë njofton se
versioni i vitit 2012 është i fundit që do të botohet në vëllime letër. Botimi i parë i Encyclopædia
Universalis nis në vitin 1968 dhe përfundon më 1975, në 20 vëllime. Deri më sot, përfshirë edhe
versionin e fundit të vitit 2012, kjo enciklopedi është ribotuar shtatë herë, pa llogaritur versionin
elektronik, i cili që nga viti 1995 e vijim botohet rregullisht çdo vit, i përditësuar me të rejat më të
fundit. 2. Meqenëse versioni elektronik ofron një hipertekst të përgjithësuar e të plotë për krejt enciklopedinë,
fundit. 2
Meqenëse versioni elektronik ofron një hipertekst të përgjithësuar e të plotë për krejt enciklopedinë,
kërkimet dhe shqyrtimet e pasqyruara në këtë artikull do të mbështeten në versionin elektronik të
Encyclopædia Universalis, për t’u fokusuar në zërat-kyç: Albanie / Albanais dhe Kosovo / Kosovar.
“Mère Thérésa” figuron në ndërlidhje të drejtpërdrejtë hiperteksti me zërin
“Albanie “dhe është shkruar nga Anne SEBBA, gazetare dhe biografe.3
fundiSëfundi, në një kërkim pa kritere në indeksin e enciklopedisë, emri “Albanie
fundi, në një kërkim pa kritere në indeksin e enciklopedisë, emri “Albanie
“përmendet gjithsej në 133 artikuj dhe medie.
Zëri kryesor, “Albanie”, është një artikull sintezë prej 27 faqesh, për
Champseix, tek zëri “Albanais” gjejmë edhe si hyrje të veçantë analizën e
romanit të Kadaresë “Muzgu i perëndive të stepës”, nga Jacques Jouet.4
3 Themi se zëri “Nënë Tereza” figuron mrekullisht në ndërlidhje të drejtpërdrejtë hiperteksti me zërin
 
3
Themi se zëri “Nënë Tereza” figuron mrekullisht në ndërlidhje të drejtpërdrejtë hiperteksti me zërin
“Shqipëri”, sepse shpesh, në enciklopeditë e ndryshme, ky zë ose figuron me Maqedoninë në lidhje
të drejtpërdrejtë origjine, ose shkruhet nga autorë me origjinë sllave. Në enciklopedinë Universalis
zëri “Nënë Tereza” ndërlidhet vetëm me zërin “Shqipëria” dhe s’ka lidhje të drejtpërdrejtë
hiperteksti me zërin “Maqedonia”. 4. Nuk ka ndonjë arsye të dukshme që shpjegon pse romani “Muzgu i perëndive të stepës” veçohet për
Nuk ka ndonjë arsye të dukshme që shpjegon pse romani “Muzgu i perëndive të stepës” veçohet për
t’u trajtuar si zë më vete në këtë enciklopedi, përkundër romaneve të tjerë më të përmendur ose
atyre më të fundit të autorit. Por duhet theksuar se kjo analizë figuron në dosjen e madhe të enci-
372 Studime 20. Fjala-kyç “Albanie”, me artikullin sintezë prej 27 faqesh dhe me
372 Studime 20
Fjala-kyç “Albanie”, me artikullin sintezë prej 27 faqesh dhe me
ndërlidhjet në hipertekst me 133 zëra të Encyclopædia Universalis themi
se e përmbush relativisht bindshëm misionin enciklopedist për t’i dhënë
lexuesit informacion bazë dhe njohje të përzgjedhura orientuese rreth
Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ndërkaq, fjala-kyç “Kosovo” (në krah të së cilës shënohen edhe grafitë
Ndërkaq, fjala-kyç “Kosovo” (në krah të së cilës shënohen edhe grafitë
‘Kossovo’ dhe ‘Kosovë’) ka një paraqitje mjaft problematike, e cila lë
për të dëshiruar qoftë për sa i takon aspektit të përfaqësimit, qoftë atij të
Jugosllavia me gjashtë vende të dala nga copëtimi i saj (sipas shfaqjes në
listë: Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia).
 
Së dyti, tërheq vëmendjen fakti se, ndërsa zëri “Kosovo” ndërlidhet
me zërin “Albanie” përmes indeksit tematik të drejtpërdrejtë, ky i fundit
mëdhenj, siç janë vendet dhe shtetet e ndryshëm të botës. Mirëpo duke
privilegjuar qasjen politike kundrejt asaj shkencore, me zërin “Kosovo”
 
klopedisë, me titull “Biblioteka”, ku janë përzgjedhur për analizë gjithsej 1000 vepra nga literatura
e përbotshme e të gjitha kohëve.
të plotë me veten, artikulli njofton se Kosova kufizohet me Serbinë,
Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi.5
Në fillim Kosova quhet “terri-
<ref>5. Ja teksti i plotë në origjinalin frëngjisht i zërit “Kosovo”</ref>:
 
Tezyme:Territoire de l'Europe méridionale de la Serbie, le Kosovo (Kosovo i Metohija ou Kosmet pour les
5
Ja teksti i plotë në origjinalin frëngjisht i zërit “Kosovo”:
Territoire de l'Europe méridionale de la Serbie, le Kosovo (Kosovo i Metohija ou Kosmet pour les
Serbes, Kosovë en albanais) a des frontières communes avec la Serbie, l'Albanie, la Macédoine et
le Monténégro. Sa population est de l'ordre de 2,2 millions d'habitants (2005), repartis sur 10 887
dit a l'est et la vaste plaine orientale de la Metohija. Les hivers sont rigoureux et neigeux, les étés
torrides. Les richesses minières sont variées (plomb, zinc, nickel, lignite, bismuth, etc.).
L'exacerbation des antagonismes nationaux entre Serbes et Albanais a marque les années 1990 et
2000. Le Kosovo, en effet, représente un des centres historiques du peuple serbe, alors qu'il est
peuplé majoritairement d'Albanais, qui voient en lui la terre de leurs ancêtres, les Illyriens. Pour
66

edits