Dallime mes rishikimeve të "Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura/8"

 
 
[['''Titulli i lidhjes'''''[[Tekst i pjerrët]]
=='''KUPTIMI I OBJEKTIVAVE'''==
==
== Titull shembull ==
[[Skeda:[[Media:Shembull.jpg]][[Media:[[Media:Shembull.ogg]]<nowiki>
qfare eshte puna dhe mesimi
Ň</nowiki>]]]] ==
'']]=='''KUPTIMI I OBJEKTIVAVE'''==
Qëllimet arsimore janë synimet e përgjithshme afatgjata që duam të arrijmë në të ardhmen, diçka drejt së cilës duhet të ecim për ta arritur. Qëllimet arsimore lidhen me procesin e përgjithshëm të edukimit. Ato përcaktohen për veprimtarinë tërësore të shkollës, për planet dhe programet mësimore.
Vetëvlerësimi – është proces gjatë të cilit institucioni, shkolla, mësimdhënësi, nxënësi mbledhin informacion për vetën e tyre dhe bëjnë gjykimin e vlerave të tyre. Këtë vlerësim nxënësi e realizon duke krahasuar rezultatet e veta me rezultatet e nxënësve të tjerë, apo duke zgjedhur teknika të ndryshme të vlerësimit. Nëpërmjet vetëvlerësimit nxënësit kanë mundësi që në lidhje me qëllimet e caktuara të mësimit të vlerësojnë veten, arritëshmerinë e tyre. Vetëvlerësimi i bazuar në kritere të drejta, krijon bazë për të motivuar, përmirësuar dhe çmuar më tej arritjet në të nxënit e nxënësve.
 
=='''VLERËSIMI I BRENDSHËM'''==
Anonymous user