Dallime mes rishikimeve të "Suretu El Bekare"

2.704 bytes added ,  14 vjet më parë
[[figura:Kur'an 13.png|200px|thumb|Faqja e trembëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 14.png|200px|thumb|Faqja e katërmbëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 15.png|200px|thumb|Faqja e pesërmbëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 16.png|200px|thumb|Faqja e gjashtërmbëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 17.png|200px|thumb|Faqja e shtatërmbëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 18.png|200px|thumb|Faqja e tetërmbëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 19.png|200px|thumb|Faqja e nëntërmbëdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 20.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 21.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e një e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 22.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e dy e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 23.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e tre e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 24.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e katër e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 25.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e pestë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 26.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e gjashtë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 27.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e shtatë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 28.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e tetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 29.png|200px|thumb|Faqja e njëzet e nëntë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 30.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 31.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e një e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 32.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e dy e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 33.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e tre e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 34.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e katër e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 35.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e pastë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 36.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e gjashtë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 37.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e shtatë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 38.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e tetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 39.png|200px|thumb|Faqja e tridhjetë e nëntë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 40.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 41.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e një e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 42.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e dy e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 43.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e tre e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 44.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e katërt e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 45.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e pestë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 46.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e gjashtë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 47.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e shtatë e [[Kur'ani]]t.]]
[[figura:Kur'an 48.png|200px|thumb|Faqja e katërdhjetë e tetë e [[Kur'ani]]t.]]
 
 
[[Suretu El Bekare/1|Elif, Lam, Mim.]]
2.824

edits