viza e pjerrëtRedakto

viza e pjerrët - element i bashkësive të shenjave ' / '

variablaRedakto

variabla ndryshore e përkufizuar. Ndryshore me veti të caktuara sipas rregullave të një bashkësie vlerat e së cilës mund të ndryshojnë.

volatileRedakto

volatile term me anë të së cilit bëhet përkufizimi i variablave në gjuhën C++.

vleraRedakto

vlera term i përgjithëshem dhe i përkufizuar me të cilën nënkuptohen një masë krahasuese e përkufizuar brenda një bashkësie.