skenaRedakto

skena term i përgjithëshem me të cilën nënkuptohen pasqyrime figurative të kuptimit të fjalës skena nga gjuha e përditëshme.

  • skena - si hapsirë (dritare) brenda ekranit ku paraqiten shpalosje të programit.

startimiRedakto

startimi shprehje dhe term i përgjithëshem dhe i përkufizuar (si start) me kuptim të nxitimit apo fillimit të një veprimi.

stadeRedakto

stadi - hapësira nëpër të cilat kalon programi i shkruar në gjuhën programuese gjatë shëndrrimit në kod specifik të procesorit[1].


  1. Sali Mripa