rradhaRedakto

rradha term i përgjithëshem me të cilën nënkuptohen pasqyrime figurative të kuptimit të fjalës rradha nga gjuha e përditëshme.

  • rradha - zinxhiri i elementeve sipas vlerava të tyre brenda bashkësisë.
  • me rradhë - elementi pasues

rreshtiRedakto

rreshti term i përgjithëshem me të cilën nënkuptohen pasqyrime figurative të kuptimit të fjalës rreshti nga gjuha e përditëshme.

  • rreshti - vargu i elementeve të lidhura për një drejtëz.