përkufizimiRedakto

përkufizimi fjalë e përkufizuar me të cilën kuptohet vënja e kufinjëve të skeletit, vetive dhe vlerave të një elementi apo fjale tjetër. ( definition )

pjesa mekanikeRedakto

pjesa mekanike shprehje e përgjithëshme për komponentet përbërse apo periferike të makinës. Përgjithësim i shprehjes së përkufizuar hardware.

programuesiRedakto

programuesi person apo makin intelegjenete, që është në gjendje që me apo pa një gjuhë ndihëmse, si pikëpremje e gjuhës njerzore dhe asaj të makinës, të përpilojë zbatimin e njëpasnjëshem të operacioneve të makinës llogaritëse me qëllim të shpalosjes së një ide të tjerëve apo mekanizimit të asaj ideje.

prototipiRedakto

prototipi term i përgjithëshem dhe i përkufizuar.