nëntipiRedakto

  • nëntipi - përkufizimi i një lloji të elementeve me ndihen e shprehjes së përkufizuar typ.

ndryshorjaRedakto

ndryshorja element i përgjithëshem i cili pësonë ndryshime në skelet, veti apo vlerë.

  • ndryshorja si variabel - ndryshore e përkufizuar. Ndryshore me veti të caktuara sipas rregullave të një bashkësie.

nxitimiRedakto

nxitimi shprehje e përgjithësme me të cilën kuptohet 'fillimi i programit', nxitimi i makinës për të zbatuar një program apo proces.