main()Redakto

main() - funksion i papërsitëshem brenda një programi, që mundëson ekzekutimin e kodit në disa gjuhë programuese.[1]

  • funksioni main - shprehje për të treguar main().
  • shprehje të gjajshme - kryefunksioni.

makinaRedakto

makina shprehje e përgjithëshme për makina llogaritëse. Makinat e llojeve tjera përdore së bashku me mbiemrat sipas funksioni të tyre.

makina përkthyeseRedakto

makina përkthyese shprehje e përgjithëshme për makina mekanike apo vizuale që shërbejnë për përkthimin e shprehjeve, vlerave e rregullave të marra nga gjuha e kodomeni (kodi burues), në gjuhen e domenit (zakonish gjuha e makinës).

mënyraRedakto

mënyra shprehje e përgjithëshme me kuptim të njëjtë nga jeta e përditëshme.

metodaRedakto

metoda mënyrë e përkufizuar.


  1. Sali Mripa

mostraRedakto

mostra - shprehje me kuptimin skemë shembull - skelet.