llojiRedakto

lloji term i përgjithëshem me të cilën nënkuptohen pasqyrime figurative të kuptimit të fjalës skena nga gjuha e përditëshme.

  • tipi
  • typ