kapgabimiRedakto

kapgabimi shprehje për të treguar gabimet që për nga shkalla e dëmit janë të nivelit të ultë. Gabime për të cilat përdoruesi ka njohuri për ndreqjen e tyre.

kllapa gjarpëroreRedakto

{}

  • Në disa gjuhë ndër të tjera, paraqesin fillimin e ekzekutimit të një blloku.

kodiRedakto

kodi është shkurtes për kodomeni. Në gjuhet programues me të kuptohet teksti i një progami i shkruar në një regjistër.

kodi buruesRedakto

kodi burues është kodomeni i një programi. Nga programuesët përdoret edhe për vetë regjistrin në të cilën është shkruar kodomeni i programit (domenit).

kompilimiRedakto

kompilimi futja e regjistrit me kod në makinën përkthyese dhe nxjerrja e një registri me domen.

kompajleriRedakto

compiler - program për shëndrrimin e kodit nga gjuha programuese në instrukcione binare.[1]-kompajleri

  • kompajleri shprehje dhe termë i përdorur për makina përkthyese, i përshtatur fjalës angleze compiler.
  • kompajleri - shprehje për një punishte të paisur me editor, kompajler dhe lidhës.[1]
  • kompiluesi - shprehje tjeter me të njëjtin kuptim.

kompilusiRedakto

compiler - program për shëndrrimin e kodit nga gjuha programuese në instrukcione binare.[1]-kompajleri

  • kompilusi shprehje dhe termë i përdorur për makina përkthyese, i përshtatur fjalës angleze compiler.
  • kompajleri - shprehje tjeter me të njëjtin kuptim.

komentiRedakto

komenti është përshkrimi i një veprimi, operacioni, funksioni apo ndonjë elementi a hapsie brenda një kodi, skeleti, skeme sipas së cilit do të kryehen operacione nga ana e makinës.

  • komenti në C++ - shënohet pas shenjen paralajmëruese '//'

konstantjaRedakto

konstantja elementi i përkufizuar vlera e të cilët nuk ndryshonë brenda hapsirës për të cilën është përkufizuar.

  • shkurtesa ' const ' përdoret për përkufizimin e këtyre elementeve.

  1. 1,0 1,1 1,2 Sali Mripa