#includeRedakto

#inklude - direktiv e paraprocesorit pët përfshirje të fajllave të specifikuara në kllapa.[1]

inicimiRedakto

inicializimiRedakto

  • inicializimi shprehje e përkufizuar për të treguar se një element ka rezervuar një hapësirë me adres dhe vlerë në memorie.
  • shprehje tjera - inicimi

intRedakto

int - tip elementar për integjerë (negativ e pozitivë)[1].

  • int shprehje e përkufizuar për të caktuar tipin e variablës në disa gjuhë. programuese.
  • int - shkurtes për shprehjen integre

  1. 1,0 1,1 1,2 Sali Mripa