fajlliRedakto

  • fajlli
  • shprehje tjera - regjistri

fillimiRedakto

fillimi shprehje me kuptim nisja nga burimi apo nga një pikë e caktuar kohore a hapsinore.

floatRedakto

float - tip elementar për numrat real[1].

funksioniRedakto

funksioni term i përgjithëshem dhe i përkufizuar me të cilën nënkuptohen pasqyrimet.


  1. Sali Mripa