emriRedakto

emri term i përgjithëshem me të cilën nënkuptohen pasqyrime figurative të kuptimit të fjalës emri nga gjuha e përditëshme.