charRedakto

char - tip elementar për simbole integjerë (numra të plotë) të vegjël.[1]

  • shprehje e përkufizuar në disa gjuhë programuese.

constRedakto

const shkurtes në gjuhet programuese për konstant, e pa ndryshueshme.

  • C++ - fjalë për përkufizimin e elementeve vlera e të cilëve nuk ndryshonë brenda hapsirës për të cilën janë përkufizuar.

  1. Sali Mripa