aktiRedakto

akti term i përgjithëshem me të cilën nënkuptohen pasqyrime figurative të kuptimit të fjalës akti nga gjuha e përditëshme.

  • akti - si bashkësi e disa veprime (moduleve) brenda programit.

arradhaRedakto

arradha listë (shylle, rubrike) në të cilën elementet e një bashkësie futen njëra pas tjetrës sipas hiearkisë a,b,c...