Mendimi politik e shoqėror i Rilindjes Kombėtare Shqiptare (pėrmbledhje artikujsh nga shtypi) Vëllimi I

Mendimi politik e shoqėror i Rilindjes Kombėtare Shqiptare (pėrmbledhje artikujsh nga shtypi) Vëllimi I 1879 - 1908 Libër me Autor Zihni Haskaj. Universiteti i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Redaktor përgjegjës Kristaq Prifti. Shtypur në NISH të Shtypshkronjave "Mihal Duri" Tiranë 1971. Numri i faqeve 512.

Botimi nga sektori i historisë së re dhe të sotme të Institutit të historisë e të gjuhësisë i materialeve të shtypit të Rilindjes me titullin " Mendimi politik e shoqėror i Rilindjes Kombėtare Shqiptare " ka për qëllim të vërë në dispozicion të studjuesve dhe të gjithë punonjësve të vendit tonë artikujt më të rëndësishëm të shtypit të Rilindjes dhe të ndihmojë kështu në zgjerimin e studimeve shkencore të periudhës në fjalë si edhe të njohurive historike nga ana e masave punonjëse... Vëllimi i parë që po u jepet tani lexuesve në dorë, përfshin organet e shtypit shqiptar që nga koha e Lidhjes së Prizrenit dhe deri në revolucionin e turqve të rinj (1879 - 1908)...