KOSOVA ESHT SHTET I PAVARUR DHE E DUA SHUM SI SHTET