Feja dhe sekreti i saj
nga
Hipi Zhdripi
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
Ç˝ka është feja

Shumica e njerërzve thonë se janë fetarë, krishter, musliman, ortodoks, katolik etj, etj. A e dinë ata se çka është feja. A e dinë një fëmijë që nuk di të lexojë/gjykojë çka është feja? A e din një i rritur se çka është feja nëse ai nuk ka lexuar në gjuhën e vetë librin fetarë? A duhet që të mësojë unë latinisht, apo arabisht që ta kuptojë fenë si e ka falë Zoti? A mund të mësojë e ta kuptoj unë latinishten ose arabishten si latini ose arabi gjuhën e vetë[1] përkatëse?
Si ta kuptojë fenë?
Përgjegjja është e thjeshtë feja është e mirë për ata që nuk e kuptojnë dhe ata që e kuptojnë e dinë që është e mirë për ata që nuk e kuptojnë dhe për këtë heshtin.

Kështu thonë. Por ja që DITURIA është FUQI po në rastë se ajo nuk lëvizë është VDEKJE. Dashtë zoti e kemi më shumë shqiptarë që heshtin e nuk mbetë asnjë që nuk e kuptonë fenë. Kjo botë është hypë e zhdrypë dhe askush nuk ka mundur ta merr me vete. Por prap se prapë gjithësia është më e madhe se kjo botë. As gjenit si Jezu Krishti e Muhameti këtë botë nuk kanë mundur ta marrin me vete, por e kanë marr me vete një pjesë të gjithësisë, pjesë që direkt ndikonë në botën tonë.Feja apo gjithësia dhe institucioni fetar apo bota ... /1


  1. Pjetër Budi është i pari nga klerikët që do të thotë se perëndia nuk e degjon atë që i lutet në gjuhë të huaj, atë që përsërit vetëm fjalë boshe pa i kuptuar ato që thotë.