Kopertina


Ballina
faqe
- Kopertina -

Hyrja e AutoritMuhammed Mutevel-li el Sharavi
E mira dhe e keqja

Titulli i origjinalit:
الخير و الشر
El-Hajr ve Sherr


Përktheu dhe përshtati:
Muhamed Jusufi


Redaktore gjuhësore:
Mimoza Sinani


Recensent:
Ajni Sinani


Botoi:
Shoqata Kulturore
“Zëri Ynë”
Prishtinë, maj 2005
Rr. 19 Bulevardi i Dëshmorëve D1-III-1 – Prishtinë
Tel: ++381 38 228 414, ++377 44 144476
Email: kajolli5@hotmail.com
www.albanur.net


Shtypi:
“Mozaiku”
++377 44 300 205Ballina
faqe
- Kopertina -

Hyrja e Autorit