Botajon
redaktor
Hipi Zhdripi
2008

Vini Re! Një pjesë e lidhjeve tek përgjigjet nuk punon ashtu si duhet - shumica e përgjigjeve gjendet këtu tek: